صفحه نخست | گالری تصاویر | سال 1383 | بازدید از صحن و شبستان حرم حضرت معصومه 03-11-83
قبلی۱۲ بعدی